Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գործունեություն
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Մագիստրատուրա
 Ասպիրանտուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան

Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտը (ԻԱՊԻ) հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի  (ՀՀ ԳԱԱ) առաջատար գիտահետազոտական և տեխնոլոգիաների զարգացման ինստիտուտը կիրառական մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի, ինչպես նաև գիտության և տեխնիկայի տարբեր ճյուղերում համակարգչային տեխնոլոգիաների կիրառման ասպարեզում: 
ԻԱՊԻ հետազոտական և կիրառական ոլորտների հիմնական ուղղություններն են.

Անձնակազմը.

Աշխատակիցներ – 182
Գիտաշխատողներ – 99, այդ թվում.
      ՀՀ ԳԱԱ անդամներ – 2
      ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամներ – 3
      Գիտությունների դոկտորներ – 15
      Գիտությունների թեկնածուներ - 69:

Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ

2017թ. փետրվարի 14-ին և 16-ին Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու են դասախոսություններ ERASMUS+ ծրագրի շրջանակներում Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) հետ համագործակցությամբ:

Ստորև դասախոսությունների թեման և ժամանակացույցն է:

  • 14 February, 201710:00-17:00
    Energy efficiency (Energy Efficiency in HPC and in Networks)
    Lecturer Jean-Marc Pierson 
  • 16 February, 201710:00-17:00
    Data Warehouses, Queries, OLAP Systems (Decision Support Systems)
    Lecturer Julien Aligon


Copyright © 2013, IIAP NAS RA