Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Անցկացված սեմինարներ

1  2  3  4  5  6  7  8  92018թ. հունիսի 26-ին ժամը 14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

  1. Ռուբեն Աղաջանյանի  «ՍՏՈԽԱՍՏԻԿ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԲԱՐԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ» թեմայով զեկույցը:
  2. Արամ Գևորգյանի  «ԵՐԿՉԱՓ ԹՎԱՅԻՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻՑ ԵՌԱՉԱՓ ՕԲՅԵԿՏՒ ՍԻՆԹԵԶՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱնԱՑՈՒՄ» թեմայով զեկույցը:

2018թ. մայիսի 15-ին ժամը 14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Րաֆֆի Սիմոնյանի  «ՏԵՍԱՇԱՐՈՒՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» թեմայով զեկույցը:


2018թ. մայիսի 14-ին ժամը 14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

  1. ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Հայկ Նահապետյանի “ԻՆՔՆԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ԴԻՆԱՄԻԿ ՊՐՈՑԵՍՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ” թեմայով զեկույցը:
  2. ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Վիլյամ Հովնանյանի “ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՒՄ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ԵՎ  ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ” թեմայով զեկույցը:

2018թ. մայիսի 10-ին ժամը 14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

  1. ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Րաֆֆի Սիմոնյանի  «ՏԵՍԱՇԱՐՈՒՄ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ, ՃԱՆԱՉՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂՈՐՈՇՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄ» թեմայով զեկույցը:
  2. ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Հայկ Գրիգորյանի «ԲԱՐՁՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՇՎԱՐԿՆԵՐ ԵՎ ՄԵԾ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԻԶՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ»  թեմայով զեկույցը:


2018թ. ապրիլի 26-ին ժամը 13:00-14:00 տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

ԻԱՊԻ առկա ասպիրանտ Համլետ Խաչատրյանի  «ՓՈՔՐ ԱՄՊԼԻՏՈՒԴԱՅՈՎ ՍԽԱԼՆԵՐ ՈՒՂՂՈՂ ԿՈԴԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ» թեմայով զեկույցը:


2018թ. ապրիլի 10-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝
Ֆ.մ.գ.թ. Ալեքսան Շահխաթունու “Կեղծ և ապակողմնորոշիչ ծառայություններ գիտական հրատարակության, մատենագրության և գիտաչափության ոլորտներում”թեմայով զեկույցը:


2018թ. մարտի 1-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

ՀԱՊՀ Միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի ամբիոնի դոցենտ ԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ «ԵՆԹԱՄԻԿՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ» թեմայով զեկույցը:


2017թ. դեկտեմբերի 26-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝ ՀԱՊՀ ասպիրանտ Արման Գրիգորյանի “ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՈՒՄԸ ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ” թեմայով թեկնածուական ատենախոսության նախնական քննարկում (տեխնիկական գիտ.):
Գիտ. ղեկավար` տեխն.գիտ. դոկտոր, պրոֆ. Ե.Վ. Կարսլյան:


2017թ. հոկտեմբերի 31-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝ Սերգեյ Աբրահամյանի "Block-chain: Այսօր և Վաղը" թեմայով զեկույցը:


1  2  3  4  5  6  7  8  9
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


ՆորություններԷրազմուս+ կրեդիտային շարժունության ծրագրի շրջանակներում ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոնի «Ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանողները կարող են 2018-2019 ուստարվա առաջին կիսամյակը սովորել Ֆրանսիայի Փոլ Սաբատիեի (Տուլուզ 3) համալսարանում: (Իմանալ ավելին)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA