See All News
Armen Petrosyan
Position: Senior Scientific Researcher

Phone: (+374 60) 623547
E-mail: armenpet@ipia.sci.am
  Research Interests

Machine Vision, using cameras and Image Processing in Applications – Optical Character Recognition, Visual Sorting, Pattern Matching, Video Streaming and real-time analysis, FPGA based image processing

 
  Education

Yerevan State University   Applied Mathematics
 
  Titles, Degree

PhD in technical sciences

 
  Professional Experience

Senior Researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (1994 – at present)
 
  Selected Publications

D. R. Darbinyan, H. G. Sarukhanyan, A. S. Petrosyan, Image Compression System via Orthogonal Transforms (in Russian), SCOR-98, Novosibirsk, Russia, June 22-27.

H. G. Sarukhanyan, D. R. Darbinyan, A. S. Petrosyan, Fast Algorithms of the Block-Diagonal Orthogonal Transforms, DSPA-98, Moscow, Russia, vol. 3-E, pp. 137-141.

K. O. Egiazaryan, A. S. Petrosyan, Super-Resolution from Noisy Image, CSIT-99, Yerevan, Armenia, August 17-22, 1999, pp. 278-282.

A. S. Petrosyan, A Solution of Noisy Image Super-Resolution Problem, DSPA-99, Moscow, Russia, September 21-24, 1999, vol. 2, pp. 296-301.

H. G. Sarukhanyan, D. R. Darbinyan, A. S. Petrosyan, On about a Class of Easily Invertible Matrices, CSIT-99, Yerevan, Armenia, August 17-22, 1999, pp. 235-237.

A. S. Petrosyan, Image Compression, Filtration and Super-Resolution Using Scaled Hadamard Matrices, Pre-print N 2000/1, IIAP NAS RA, Yerevan, Armenia.

A. J. Anoyan, A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Determination of Recognizable Boundary in noisy communication channels (in Russian), ROAI-6, Russia, 2002.

A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Implementation of Fast Fourier Transform via Walsh-Hadamard Transform, CSIT-2005, Yerevan, Armenia, September 19-23.

A. S. Petrosyan, H. G. Sarukhanyan, Fast DCT-2 Transform via Hadamard Transform, Mathematical Problems of  Computer Science, 2007.

Armen S. Petrosyan, Fast Hartley Transform via Hadamard Transform, CSIT-2007, Yerevan, Armenia, September 24-28.

Armen S. Petrosyan, Vision System for Disabled People Using Pattern Matching Algorithm, CSIT-2009, Yerevan, Armenia, 28 September – 2 October, pp 343 - 347.

Armen Petrosyan, LCD TV Panel Dead Pixel Inspection System, CSIT-2011, Yerevan, Armenia, September 26-30.

 
News
2019թ. մայիսի 22-ին ժ. 14:00-ին Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (4-րդ հարկ, սեմինարների սենյակ) անցկացվելու են գիտական քննարկումներ Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) գիտնականների հետ՝ 
Jean-Pierre JESSEL, Alain Crouzil:
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու: On May 24, 2019 at 15:00
the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of David Sargsyan on «Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում».The graded test in Informatics for PhD applicants
will take place on May 29, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333). The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on May 30, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION