See All News
Artashes Ghazaryan
Position: Scientific Researcher

Phone: (+374 91) 421071
E-mail: artashesg@gmail.com
  Research Interests

Recursive computations, concurrent computations, generic programming, automatic software generation

 
  Education

Yerevan State University, Deptartment of Theoretical Physics.
Division of Computer modelling of physic.

 
  Titles, Degree

Ph.D. 

 
  Professional Experience

Scientific Researcher   Institute for Informatics  and Automation Problems  NAS RA (1998- present)

Team Lead,
Senior Software Engineer
  CQG MA System Expert Armenian branch
(2004-present)

Software Engineer,
Team Lead

  “Mosaic systems” (2001 – 2004)
Section Head,
Senior Software Engineer
  HPL-Armenia (Heuristic Physics Laboratory)
(1995-2001)

Different non-scientific and non-software engineering jobs.
 
  Selected Publications
Ghazaryan A. On one Method of Flexible Numeration International Conference “Computer Science and Information Technologies”, Proceedings of the conference. 1997. P. 15-18

Ghazaryan A. On a System for Distributed Parallel Computations – DSPC International Conference “Computer Science and Information Technologies”, Proceedings of the conference. 2001. P. 328-332

Ghazaryan A. On a system for Parallel Processing (DSPC) and Fast Recursive Computations Optimizer subsystem (FARECO)  International Conference “Computer Science and Information Technologies”, Proceedings of the conference. 2003. P. 331-334

Ghazaryan A. On One Approach to Optimization of Recursive Function Computations Mathematical Problems of Computer Science, Yerevan, XXXI - 2008, P. 130-141
 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION