See All News

PREVIOUS TRAININGS

 • We are pleased to announce that in scope of the All4R&D project 50 professional courses have been developed.

  The courses are tailored-made, based on the assessed needs of students andprofessionals, and trends in the industry. The courses are co-created and are offered in jointcollaboration of academic and business organizations from 6 countries (Armenia, Bosnia andHerzegovina, North Macedonia, Germany, Finland, and Austria). In the first open call, we offer25 courses in six categories, free of charge. All courses will be in English and employ innovativeteaching methods.

  More information about the organizations can be found here.
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72yjJQlR_wO-ByR9IsR_bDSXaYB0EIE3d03lvYViTfooq9w/viewform?gxids=7757

 • NI4OS- Europe National Open Science Capacity Building Second Training for Armenia

  Registration Open

  The Second National Capacity Building NI4OS-Europe Online Training for Armenia will take place on December 18, 2020 at 14:00pm, Yerevan time.

  The Institute of Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, under the NI4OS-Europe Project organizes a half daylong event. The national capacity building training will focus on open science, open research data, and national infrastructures to provide the participants with skills and knowledge on the mentioned topics.

  The training is available to all interested persons.
  The target group includes e-infrastructure experts and data repository management, libraries, academia, and research communities.

  For more details and registration visit the event page at: https://events.ni4os.eu/event/15/. • NI4OS- Europe National Open Science Capacity Building Training for Armenia

   

  The NI4OS-Europe National Training Event on Capacity Building in the Field of Open Science for Armenia will take place on September 28, 2020.

  The event is organized by the Institute of Informatics and Automation Problems of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, as a partner of NI4OS-Europe Project as one o a series of national training events on capacity building in the field of open science. NI4OS-Europe aims to be a core contributor to the EOSC service portfolio, commit to EOSC governance and ensure inclusiveness on the European level for enabling global Open Science.

  The event aims to present the Armenian OpenAire National Open Access Desk (NOAD) organized within the NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) Project funded by the European Commission under the Horizon 2020 European research infrastructures. The event will be held online on 28th September 11։00 am Yerevan time.

  The Event aims to bring together researchers, technicians, and stakeholders to present and share their experiences on Open Science and European Open Science Cloud (EOSC) activities. During the event the Armenian OpenAire NOAD, its primary aims and future plans, the possibility to include other target institutions of Armenia and actual problems in the field of open science in Armenia will be presented. The speeches will be followed by a Q&A section, during which the speakers will address the questions and concerns of the present.

  The target audience will be the scientific community from all academic and educational institutions from Armenia, publishers, and other interested parties.

  For more details and registration visit the event page at: https://events.ni4os.eu/event/14/. • "Policies and Structures of Doctoral Educationonline training taked place on July 15-17 within the framework of Erasmus+ "Reforming Doctoral Education in Armenia in Line with Needs of Academia, Industry and Current EU Practices" (ARMDOCT) capacity building project.

  The online training is aimed at exploring the policy and structures of Doctoral Education across EU (France, Italy, Lithuania, and Portugal) and the ARMDOCT project Partnerm Countries in particular.
1.jpg  
2.jpg
4.jpg
3.jpg

 • 2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվել է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

  Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

 • 2019թ. փետրվարի 26-ին ժ. 10:00-14:00-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվել է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Security: Basics, Firewalls, VPN, Attacks:

  Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժան-Մարկ Պիրսոնը (Jean-Marc PIERSON):

 • Training on "Digital Libraries and Preservation" was held at the Institute for Informatics and Automation Problems on February 19-21, 2019Agenda

 • 2019թ. հունվարի 22-ին ժ. 10:00-14:00-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվել է դասախոսություն հետևյալ թեմաներով.

  - Virtual and Augmented Reality and applications 
  - Virtual Characters Animation and behavioral simulation
  - Virtual Heritage
  - Virtual cities modeling (generation): 

  Զեկուցողն
  է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժան Պիեռ Ջեսսելը (Jean-Pierre Jessel):
 • 2018թ. դեկտեմբերի 11-ին ժ. 12:00-14:00-ին Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվել են դասախոսություններ հետևալ թեմաներով.
  - “Decision support system and database optimization”, զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժուլիեն Ալիգոնը (Julien Aligon),
  - “Model-based Simulation for a Robotics Application”, զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Իլեանա Օբերը (Ileana Ober):
 • 2018թ. նոյեմբերի 23-ին ժ. 10:00-12:20-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվել են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Multi-objective resources optimization Performance- and Energy-aware HPC and Clouds”: Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ջորջ Դա Կոստան (Georges Da Costa):

 • 2018թ. նոյեմբերի 21-ին ժ. 10:00-12:20-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվել են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Multi-objective resources optimization Performance- and Energy-aware HPC and Clouds”:
  Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ջորջ Դա Կոստան (Georges Da Costa):

 • 2018թ. նոյեմբերի 13-ին և 14-ին ժ. 10:00-14:00-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվել են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Introduction to cloud computing and big data”:
  Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Դանիել Հաջիմոնտը (Daniel Hagimont):

 • «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» ամառային միջազգային դպրոց
  Սիրով տեղեկացնում ենք, որ ս․թ․ սեպտեմբերի 26-29-ը  ՀՀ ԳԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման ինստիտուտի Գիտական տեղեկատվության վերլուծության և մոնիթորինգի կենտրոնն անցկացրել է գիտաչափությանը նվիրված երկրորդ ամառային միջազգային դպրոցը` «Գիտության արդի մոտեցումներ․ գիտաչափություն» խորագրով։ Ամառային դպրոցի ընթացքում դասախոսություններով հանդես եկան գիտաչափության ոլորտի առաջատար մասնագետներ Բելգիայից, Իտալիայից, Ռուսաստանից, Հայաստանից և այլն։ Դպրոցը նախատեսված է  գիտության հետ առնչվող անձանց լայն շրջանակի համար: Դպրոցի մասին մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ http://csiamconf2018.sci.am/ կայքում։

 • Eduroam Service Training on 25.09.2017 & 26.09.2017 during CSIT 2017 International Conference.   
 • Training "Implementation of RDA Standards in Armenia: Persistent Identifiers" on 25.09.2017 during CSIT 2017 International Conference.
 • On 2 March2017, The Lecture within the framework of Erasmus+ Project in collaboration with IRIT (Institut Recherche en Informatique de Toulouse, France), Topic: From Information Retrieval to Big Data and Information Mining, Lecturer: Josiane Mothe.
 • On 28 February2017, The Lecture within the framework of Erasmus+ Project in collaboration with IRIT (Institut Recherche en Informatique de Toulouse, France), Topic: Numericallinear algebra/scientific computing in C++/distributed computing, Lecturer: Pierre Jolivet. 
 • On 14 February, 2017 10:00-17:00, The Lecture within the framework of Erasmus+ Project in collaboration with IRIT (Institut Recherche en Informatique de Toulouse, France), Topic: Energy efficiency, Title: Energy Efficiency in HPC and in Networks, Lecturer Jean-Marc Pierson 
 • On 16 February, 2017  10:00-17:00, The Lecture within the framework of Erasmus+ Project in collaboration with IRIT (Institut Recherche en Informatique de Toulouse, France), Topic: Data Warehouses, Queries, OLAP Systems, Title: Decision Support Systems, Lecturer Julien Aligon
 
News
The professional qualifying examinations on the specialties E.13.04 and E.13.05 will be held on November 28, 2023 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.
On November 30, 2023 at 14:00 the general seminar of IIAP will be held (the seminar's room, IV floor).

On the agenda there is the report of PhD in physical and mathematical sciences, leading scientific researcher Iskandar Karapetyan on Complete caps in affine geometry AG(n, 3).Training Series for High Performance Computing (HPC)


EIF-ը և AITC-ն՝ IIAP NAS RA-ի հետ համատեղ, «Հայաստանում Ազգային գերհամակարգչային կենտրոնի ստեղծում» (ANSCC) ծրագրի ներքո, հայտարարում են ԱՆՎՃԱՐ դասընթացներ Data Visualization in Python թեմայի շուրջ։
The qualifying test in Informatics for PhD students will take place on December 14, 2023 at 11:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems.                                                            
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-30
 • E-mail: iiap@sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION