Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Գիտաժողովներ

Թվական 2015
Թվական 2013
Թվական 2011
Թվական 2010
Թվական 2009
Թվական 2007
Թվական 2005
Թվական 2004
Թվական 2003
Թվական 2001
Թվական 2000
Թվական 1999
Թվական 1997
Թվական 1991
Թվական 1990
Թվական 1988
Թվական 1987
Թվական 1986
Թվական 1985
Թվական 1983
Թվական 1975
Թվական 1973
Թվական 1971
Թվական 1970
Թվական 1969
Թվական 1960
Թվական 1958
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ
11th International Conference on Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017 will take place on September 25 -29, 2017, in Yerevan, Armenia,
http://www.csit.am.

Copyright © 2013, IIAP NAS RA