Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Կոդավորման եվ ազդանշանների մշակման բաժին

Բաժնի ղեկավար՝     Հակոբ Սարուխանյան

Ուղղություններ

Թվային ազդանշանների և պատկերների մշակման համակարգեր


Պատկերների մշակման կրիտիկական տեխնոլոգիաներ


Սխալներ ուղղող կոդեր և ինֆորմացիայի անվտանգության խնդիրներ կապված ամպային կիրառությունների հետ


Վերջավոր դաշտերի վրա բազմանդամներ, սիմետրիկ շիֆրերի նախագծում և անալիզ
Ընտրված հրապարակումներ
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ

2018թ. մարտի 1-ին ժամը 14:00-ին տեղի կունենա ԻԱՊԻ ընդհանուր սեմինարի նիստ:

Օրակարգում՝

ՀԱՊՀ Միկրոէլեկտրոնային սխեմաների և համակարգերի ամբիոնի դոցենտ ԱՇՈՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ «ԵՆԹԱՄԻԿՐՈՆԱՅԻՆ ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐԱԼ ՍԽԵՄԱՆԵՐՈՒՄ ՏԱՐՐԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԳՈՐԾԻՔԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ» թեմայով զեկույցը:

 

Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’

 

The Call for Participation is open for Eastern Partnership research collaborations to submit Enlighten Your Research proposals– deadline midnight CET on Friday 16 March 2018.


Copyright © 2013, IIAP NAS RA