Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Անձնական տվյալներ

Անուն Ազգանուն
Էլ. փոստ
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ

2018թ. նոյեմբերի 21-ին ժ. 10:00-12:20-ը Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու են դասախոսություններ հետևալ թեմայով. “Multi-objective resources optimization Performance- and Energy-aware HPC and Clouds”:

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ջորջ Դա Կոստան (Georges Da Costa):
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on November 23, 2018 at 12:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).


The graded test in Informatics for PhD applicants will take place on November 23, 2018 at 14:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).


The professional examination by specialties E.13.04 and E.13.05 for PhD applicants in 2018/2019 academic year will take place on December 8, 2018, at 10:00. The program


In the frames of Erasmus+ Credit Mobility the first-year students of "Informatics and Computer Engineering" Department of ISEC NAS RA can study their first semester of 2018-2019 academic year at Universite Toulouse 3-Paul Sabatier (UT3-PS), France. (See more)


Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’


Copyright © 2013, IIAP NAS RA