See All News

SPECIALISED COUNCIL

The council 037 "Informatics" acts at IIAP. According to Decree No. 78A in Oct. 04, 2016 the Supreme Certifying Commission determined the professional activities of "Informatics" Council up to 2018, Dec. 31.

Specialised council conducts defences of doctoral and PhD theses by the following qualifications:

 • Computers, Complexes, Systems and Networks, their components and equipment – technical sciences (05.13.03)

  See more  


 • Mathematical and Software Support of Computers, Complexes, Systems and Networks – Physical and mathematical, and Technical sciences (05.13.04)

  See more  


 • Mathematical modelling, numerical methods and program complexes – Physical and mathematical, and technical sciences (05.13.05)

  See more  Announcements

Abstracts

 
News
Ապրիլի 23-ին, ժամը 14:30 տեղի կունեն Ինֆորմացիայի տեսության և վիճակագրական մոդելների աշխատանքային սեմինարի նիստ:

Օրակարգում Ա. Գևորգյանի զեկույցը «Simulation of Disordered Systems From the First Principles and the Foundations of Statistical Mechanics» թեմայով:
Դիտարկված մոդելը ուղղված է նորարարությանը:


On April 25, 2019 at 14:00 the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of Aram Kocharyan on "Վիրտուալ միջավայրում հիշողության կառավարումը".

The graded test in Informatics
for PhD applicants will take place on April 26, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).The qualifying test in Informatics for PhD students will take place on May 30, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).                                                           
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-30
 • Fax: (+37410) 28-20-50
 • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION