Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Հաշվողական եվ իմացական ցանցերի բաժին

Բաժնի ղեկավար՝     Վլադիմիր Սահակյան

Ուղղություններ

Մաթեմատիկական մոդելավորում և տարաբաշխված համակարգեր


Իմացական ալգորիթմներ և մոդելներ


Հեռահար մոնիտորինգի և վերահսկողության համակարգեր


Դինամիկ համակարգեր և ցանցեր


Ցանցային և ամպային ծառայություններ
Ընտրված հրապարակումներ
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ

Armenian National Academy of Sciences selected as new ‘FabSpace’

 

The Call for Participation is open for Eastern Partnership research collaborations to submit Enlighten Your Research proposals– deadline midnight CET on Friday 16 March 2018.


Copyright © 2013, IIAP NAS RA