Գլխավոր էջ

Ինստիտուտի մասին
 Համառոտ պատմություն
 Վարչակազմ
 Ստորաբաժանումներ
 Խորհուրդներ
 Փաստաթղթեր
 Կապ մեզ հետ
 


Գիտ. գործունեությունը
 Հիմնական ուղղություններ
 Ծրագրեր
 Պարբերականներ
 Համագործակցություն
 Գիտահետազոտական
 նախագծեր
 Գիտական միջոցառում-
 ներ


Կրթություն
 Ասպիրանտուրա
 Մագիստրատուրա


Ռեսուրսներ
 ASNET-AM
 ARMGRID
 Գրադարան
Հաշվողական և իմացական ցանցերի բաժին

Բաժնի ղեկավար՝     Վլադիմիր Սահակյան

Ուղղություններ

Մաթեմատիկական մոդելավորում և տարաբաշխված համակարգեր


Իմացական ալգորիթմներ և մոդելներ


Հեռահար մոնիտորինգի և վերահսկողության համակարգեր


Դինամիկ համակարգեր և ցանցեր


Ցանցային և ամպային ծառայություններՎերջին 5 տարիների իրականացրած նախագծերը
 

Հիմնական ուղղությունն է` դինամիկ ցանցեր և համակարգեր, մաթեմատիկական մոդելավորում: Հիմնական արդյունքների արդիականությունը պայմանավորված է նրանց կիռարություններով, օրինակ` հիշողության մաթեմատիկական մոդելավորւմ (memory mathematical modeling, computer-vision), պատահականության մոդելավորում Մոնտե-Կարլոի մեթոդում (pseudo-random number generators for Monte-Carlo modeling), սիգնալների և կապի տեսության հարցեր:    

Այսպես, առաջարկված է հիշողության մեխանիզմ որոշ ինտերակտիվ դինամիկ ցանցերում, որը պայմանավորված է ցանցում առկա հոսքերի գոյությամբ (avalanche memory): Սահմանվում է կլաստերների ունակություն, որի տերմիններով էլ ուսումնասիրվիում է կլաստերների նույնականության (իդենտիֆիկացիայի) խնդիրր:

Դիտարկոում են դիսկրետ անկախ պատահական բինար պռոցեսների տարբերության հաջոռդականությունները և տվյալ պրոցեսի վերականգման հակադարձ խնդիր: Ուսումնասիրվել են բինար Մարկովի պրոցեսի անդամներից  կազմված բարձր կարգի տարբերությունների պրոցեսները:

Դիտարկված է Լիի մինիմալ հանրահաշիվ, որը հանդիսանում է աքսիոմատիկ հիմք տարբերությունների անալիզի համար: Դիտարկվում են նուրբ բազմություններ, որոնք սահմանվում են պոտենցիալի տեսության Վիների տիպի պայմանի միջոցով: Ստացոած են նուրբ ատտրակտորնեոին վերաբերվող արդյունքներ: 

Ավստրյացի մաթեմատիկոս Նիդերրեյտերի հետ կատարված աշխատանքում դիտարկվում են Կրոնեկերի և օսցիլատորաին թվային հաջորդականություններ, ստացվաց են գնահատականներ նրանց  դիսկրեպանսների համար: 

Տպագրվել է մի աշխատանք, որը վերաբերվում է սիգնալների փոխանցման և մշակման հարցերին: Հիմնական արդյունքը կայանում է նրանում, որ ցանկացած պարբերական սիգնալի բարձր կարգի բացարձակ տարբերությունները օժտված են բիստաբիլության հատկությունով;


Ընտրված հրապարակումներ
Միջոցառումներ
 Գիտժողովներ
 Աշխատաժողովներ
 Սեմինարներ
 Դասընթացներ
 Գիտական խորհուրդ
 Մասնագիտական խորհուրդ
 


Նորություններ
11th International Conference on Computer Science and Information Technologies - CSIT-2017 will take place on September 25 -29, 2017, in Yerevan, Armenia,
http://www.csit.am.

Copyright © 2013, IIAP NAS RA