See All News

Workshops

 • Workshop on "Scientometrics: Basic Concepts and Approaches", September 28, 2017, Yerevan, Armenia (Part of CSIT-2017 Conference program)
 • Workshop on "Promoting Cooperation between researchers in Armenia and Scientific Diaspora in ICT and Related Research Fields" organized jointly with EU funded H2020 EaP+ Project, September 27, 2017, Yerevan, Armenia (Part of CSIT-2017 Conference program)  
 • Workshop on “Information Technologies Management”, September 26, 2017, Yerevan, Armenia (Part of CSIT-2017 Conference program)
 • Workshop on "Supercomputing and Big Data: An Engine for Research and Innovation", September 25, 2017, Yerevan, Armenia (Part of CSIT-2017 Conference program)
 • Workshop on “Creation of cloud computing environment for solving scientific and application problems” will be held on 25 February, 2017 in NAS RA Arzakan conference house.
 • Workshop on Computing and Networking, September 27, 2016, Yerevan, Armenia
 • Workshop “IT in Education”, September 29, 2015, Yerevan, Armenia
 • “International Virtual Laboratory on CS”, September 30, 2015, Yerevan, Armenia
 • Scientific Computing Challenges”, September 19, 2014, Yerevan, Armenia
 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
 • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
 • Phone: (+37410) 28-20-30
 • Fax: (+37410) 28-20-50
 • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION