See All News
Irina Arsenyan
Position: Scientific Researcher

Phone: (+374 93) 763895, (374 10) 567301
E-mail: irusharsen@gmail.com
  Research Interests

Combinatorial Analysis, Discrete Optimization

 
  Education

Faculty  of  Informatics and Applied Mathematics  Yerevan State  University (1972-1977)

 
  Professional Experience

Junior scientific researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (1977-1991)
 
Scientific researcher   Institute for Informatics and Automation Problems of NAS RA (1991)
 
  Selected Publications

L. Aslanyan, I. Arsenyan, V. Karakhanyan, Learning Schemes and Pattern Recognition, CSIT, 2007, pp. 165-169.

I. Akopova, L. Aslanyan Estimations of reduced disjunctive normal forms. Uchenie Zapiski. 1, 1970, (in Russian)

L. Aslanyan, I. Akopova, On the distribution of the number of interior points in subsets of the n – dimensional unit cube, Colloquia Mathematica Socientatis Janos Bolyai, Eger (Hungary), 1981, pp. 47-58.

I. Arsenyan, On the distribution of the number of interior points of subsets of n – dimensional torus, CSIT, 2003, pp. 145-147.

 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION