See All News
Vladimir Sahakyan
Position: Deputy Director of Science,
Head of Computational and
Cognitive Networks Department

Phone: (+374 10) 282080, (+374 60) 270020
E-mail: vladimir.sahakyan@sci.am
  Research Interests

Architecture of computer networks: research and development, Distributed computing systems, Queuing Systems

 
  Education

1969–1974 - Rostov-on-Don State University /Yerevan State University, Faculty of Mathematics and Mechanics

1980–1984 - Computer Center of Academy of Sciences of RA, PhD 

 
  Titles, Degree

PhD of Physical and mathematical sciences

 
  Honors

2004 - Presidential Award in the sphere of Technical Sciences and Technology

2013 – “Anania Shirakatsi” medal

 
  Professional Experience

 

Leading specialist or Project  manager in international projects:
INARMERA-ICT “Integrating  Armenia into European Research Area”, EU FP7; HPSEE  “High-Performance Computing Infrastructure for South East Europe’s Research Communities” EU FP7; EGIInSPIRE “European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe”; “Black Sea Interconnection” FP7 EC;  “South East European Grid eInfrastructure for regional eScience” FP7 EC; “Development of Armenian-Georgian Grid Infrastructure and applications in the fields of high energy physics, astrophysics and quantum physics” , ISTC A1606; “Development of Scientific Computing Grid on the Base of Armcluster for South Caucasus Region”, ISTC A1451; “Armcluster” ISTC A823;  “Scientific Network for Armenian Research Institutions”, NATO; “Network Infrastructure for Fundamental Library” , INTAS; “Virtual Silk Highway”, NATO; “Universal Netwroking Language”, UNDP; "Application Development Outsourcing to the New Independent States", ADONIS, EU IST; “Creation of the regional network of the National Academy of Sciences of Armenia, ASNET-AM, Armenia Foundation.

 

 
  Selected Publications

2 educational-methodological manuals, 75 scientific, scientific-technical and scientific-methodological articles, 11 PhD defended students.

 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION