See All News
Ashot Shahverdian
Position: Acting Leading Researcher

Phone: (+374 96) 424032
E-mail: svrdn@jinr.ru, svrdn@yerphi.am
  Research Interests

Theory of functions, Potential theory, Ergodic theory, Dynamical systems and networks, Mathematical modeling

 
  Education

Yerevan State University, Mathematics

 
  Titles, Degree

Doctor of Physical-Mathematical Sciences

 
  Professional Experience

Head of department
of matematical and 
computational
problems
 
  Scientific-IndustrialCorporation of Ministry of Industry of Armenia (1986-1988)    
Senior researcher
 
  Institute Radio- Physics of Armenian Natl. Acad.
Scis (1988-1992) 
 
Leader researcher
 
  Armenian Natl. Seismic Center (1992-1993)  
Senior researcher and
acting Head of lab for
comp. physics
 
  Yerevan Physics Inst (1993-2002)  
Head of Joint
USA-Armenian lab
for Nonlinear Problems
 
  Yerevan Physics Inst (1999-2002)  
Senior researcher   Joint Institute for Nuclear Research (JINR) Dubna, Russia (2002-2007  
 
  Selected Publications

A.Yu.Shahverdian, Asymptotic growth of subharmonic functions of order null, Siberian J. Math, 28(2), 201-210, 1987

A.Yu.Shahverdian, Boundary behavior of billiard trajectories in n-dimensional cube, Russian Math Surveys, 47(5), 200-202, 1992

A.Yu.Shahverdian, Lattice animals and self-organized criticality, Fractals, 5(2), 199-213, 1997 

A.Yu.Shahverdian, Matts Esse'n, and G.S.Hovanessian, Fine topology and growth of small subharmonic functions in the complex plane, New Zealand Math. J, 29(1), 73-90, 2000

A.Yu.Shahverdian and A.V.Apkarian, A difference characteristic for 1-dimensional  nonlinear systems, Comm. Nonlinear Sci. & Comp. Simulations,  12(3), 233-242, 2007

A.Yu.Shahverdian and A.V.Apkarian, Avalanches in networks of weakly coupled phase shifting rotators, Comm. Math. Sci., 6(1), 217-234, 2008

A.Yu.Shahverdian, A decomposition of quasi-oscillators, Asian-European J. Math., 2(4),  681-705, 2009

A.Yu.Shahverdian, Fine topology and estimates for potentials and subharmonic  functions, Computational Methods and Function Theory, 11(1), 71-121, 2011

A.Yu.Shahverdian, Avalanches and memory in rotator networks, Reports Armenian Natl. Acad. Sci., 111(3), 240-249, 2011

A.Yu.Shahverdian, A decomposition of the rotation of circle, Results in Mathematics, 61(1), 143-177, 2012

H.Niederreiter and A.Yu.Shahverdian, Discrepancy estimates for rotation sequences and oscillation sequences, Asian-European J Math., 5(2), 12500201-12, 2012

A.Yu.Shahverdian, Minimal Lie algebra, fine limits, and dynamical systems, Reports Armenian Natl. Acad. Sci., 112(2), 158-168, 2012

A.Yu.Shahverdian, A. Kilicman, R.B.Benosman, Higher difference structure of some discrete processes, Advances Difference Equations, 202, 2012

A.Yu.Shahverdian and A. Kilicman, Exact formula for distribution of (n omega), Intern J Number Theory, 9(1), 179-187, 2013

 
News
2019թ. մայիսի 22-ին ժ. 14:00-ին Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (4-րդ հարկ, սեմինարների սենյակ) անցկացվելու են գիտական քննարկումներ Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) գիտնականների հետ՝ 
Jean-Pierre JESSEL, Alain Crouzil:
Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու: On May 24, 2019 at 15:00
the general seminar of IIAP will be held.

On the agenda there is the report of David Sargsyan on «Դիսկրետ կոմբինատոր խնդիրներ վերջավոր դաշտերում».The graded test in Informatics for PhD applicants
will take place on May 29, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333). The qualifying test in Informatics for PhD students
will take place on May 30, 2019 at 10:00 in the Institute for Informatics and Automation Problems (Room 333).                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION