See All News
Davit Muradyan
Position: Biostatistician

Phone: (+374 93) 895746
E-mail: davidmuam@yahoo.com
  Research Interests

Applied Statistics, Machine Learning, Graph Theory

 
  Education

Department of Applied Mathematics, Yerevan State University

 
  Titles, Degree

MS of sciences

 
  Professional Experience

SAS Programmer   FIRMPLACE Corp., YEREVAN 2014, Feb - 2015, Apr (1 year 3 months)(contract with Jhonson&Jhonson)

Biostatistician   DARMANTEST LABORATORIESYEREVAN
since 2012, Sep (domain: bioequivalence of drugs)

Statistical Modeller   NUMETRICS MANAGEMENTSYSTEMS, YEREVAN,
2010, May - 2011, Nov (1 year 6 months)

Researcher   INSTITUTE for INFORMATICSand AUTOMATION
PROBLEMS, 2009-2010

Senior Engineer II   NAS Armenia,  Senior Engineer II SYNOPSYS
ARMENIA, YEREVAN, (2005-2007) 1996-2008

Head of group “Yield
Modelling”
  HPL ARMENIA (1996-2005, acquired by
SYNOPSYS in 2005)

Head of Statistical
Department
  INFORMATION CENTER OF MINISTRY OF
HEALTH YEREVAN, ARMENIA 1979-1996
 
  Selected Publications

David Muradian, “On Layout Problems for Kneser Graphs”, In Computer Science and Information Technologies Conference, pages 341–342, Yerevan, Armenia., 2009. 

David Muradian et al, “Yield Optimization through Statistical Analysis of Recipe Changes”, 18th Annual IEEE/SEMI Conference, ASMC 2007, Stresa, Italy.

David Muradian, “The Bandwidth Minimization Problem for Cyclic Caterpillars with Hair Length 1 is NP-complete”, Theoretical Computer Science, Volume 307, N. 3 (2003), “Selected Papers in Honour of Lawrence Harper”. In English. 

D.O. Muradian, “A Polynomial Algorithm for finding the Bandwidth of Interval Graphs”, Academy of Science of Armenia, Papers 82, 2, 64-66 (1986). In Russian.

D.O. Muradian, “Some estimates for the Length of an Arbitrary Graph”, Mathematical Issues of Cybernetics, Computing Equipment, 14, 79-86, 126 (1985). In Russian.

D.O. Muradian, “Minimax Numbering of Multipaths”, 7th All-Union Conference “Theoretical Cybernetics”, 1985, Irkutsk, Russia.

D.O. Muradian, “Minimal Numberings of a Two-dimensional Cylinder”, Academy of Science of Armenia, Papers 75, 3, 114-119 (1982). In Russian.

D.O. Muradian, T.E. Piliposyan, “Minimal Numberings of Vertices of a Rectangular Lattice”, Academy of Science of Armenia, Papers 70, 1, 21-27 (1980). In Russian.

D.O. Muradian, T.E. Piliposyan, “The Problem of Finding the Length and Width of the Complete P-partite Graph”, Scientific Notes, Yerevan State University. 2, 18-26 (1980). In Russian. 

D.O. Muradian et al, “To the Task Inter-Zone Assignment Problem in the RAM at its Static Distribution”, Radio-electronics Issues, Issue 15, 112-115 (1980). In Russian.

 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION