See All News
Haykaz Danoyan
Position: Junior Scientific Researcher

Phone: (+374 77) 748855
E-mail: hed@ipia.sci.am
  Research Interests

Machine Learning, Combinatorics, Combinatorial Algorithms, Coding Theory

 
  Education

Bachelor degree   Yerevan State University, Faculty Of Informatics
and Applied Mathematics (2004-2008)
 
Master degree   Yerevan State University, Chair of Discrete Mathematics
and Theoretical Informatics (2008-2010)
 
  Titles, Degree

PhD in Physico-mathematical sciences, Yerevan State University, Chair of Discrete Mathematics and Theoretical Informatics (2010-2013). Thesis Title: Research of Certain Discrete Extremal   Problems. Supervisor: Professor L. Aslanyan

 
  Professional Experience

Researcher   IIAP of NAS RA (2013 at present)
 
  Selected Publications

Zh.  G. Margaryan,  H. E.  Danoyan, A. A. Osipyan,  The Number of Solutions of Some Type of System of Inequalities With Boolean Variables, CSIT 2009, pp. 181-183.

L. H. Aslanyan, H. E. Danoyan, On the optimality of a hash-coding type search algorithm, Proceedings of the 9th conference CSIT, Yerevan, Armenia, pp. 55-57,  2013.

L. H. Aslanyan, H. E. Danoyan, On the Optimality of the Hash-Coding Type Nearest Neighbour Search Algorithm, Selected works of 9th CSIT conference, pp. 1-6, 2013

L. H. Aslanyan, H. E. Danoyan, Complexity of Hash-Coding Type Search Algorithms with Perfect Codes, JNIT Journal of Next Generation Information Technology, Vol. 5, number 4, pp.26-35, 2014

H. Danoyan, Nearest Neighbor Search and some applications, International Journal “Information Technologies & Knowledge”, vol. 9, n. 3, pp.224-236, 2015.

 
News
2019թ. մարտի 19-ին ժ. 11:30-12:30-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում (2-րդ հարկ, 209 սենյակ) անցկացվելու է դասախոսություն հետևալ թեմայով. Introduction to Information Retrieval (information retrieval and its basic concepts; current challenges of information retrieval).

Զեկուցողն է Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):

Բոլոր ցանկացողները հրավիրվում են մասնակցելու:On March 19, 2019 at 14:00

Seminar of Department for Information theory and statistical models  will be held on the topic: "Information-Theoretic Investigation of Community Detection Problems and Recommender Framework Development". Reporter: PhD student Karen Mkhitaryan.2019թ. մարտի 21-ին ժ. 14:00-16:00-ը
Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտում անցկացվելու է գիտական սեմինար հետևալ թեմայով. "Lessons learnt from the FabSpace 2.0 experience (FabSpace 2.0 concepts, carried on activities, lessons learnt). FabSpace is an open-innovation network for geodata-based innovation – by leveraging Space data in particular in Universities 2.0. It is a one-stop shop-access to Space data and a wide range of other data as well as free software and data processing tools to develop new digital applications".

Զեկուցողն է` Թուլուզի Ինֆորմատիկայի հետազոտությունների ինստիտուտի (IRIT) պրոֆեսոր Ժոզիան Մոթեն (Josiane Mothe):                                                           
CONTACTS
  • 0014, Yerevan, Republic of Armenia, 1, P. Sevak str.
  • Phone: (+37410) 28-20-30
  • Fax: (+37410) 28-20-50
  • E-mail: ipia@ipia.sci.am
ABOUT INSTITUTE
SCIENTIFIC ACTIVITY
EDUCATION